מילון מונחים

החברה לשימור והתחדשות ערים בישראל מתחייבת ללוות אתכם בכל רגע בתהליך, ומזמינה אתכם להכיר מקרוב את המונחים המקצועיים בהם אתם עשויים להיתקל בכל אחת מתכניות ההתחדשות העירונית שאנחנו מובילים:

דירת תמורה
דירת התמורה היא הדירה החדשה שהדיירים יקבלו בתום פרויקט פינוי-בינוי. המידע אודות דירת התמורה צריך להיכלל בהסכם שנחתם בין החברה היזמית והדיירים ולפרט את שטח דירת התמורה לעומת הדירה הקיימת ומשתנים נוספים המובטחים לדיירים.

היתר בנייה
אישור הניתן ע״י הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע שינויים, לרבות הריסה ובנייה במקרקעין.

טופס 4
אישור אכלוס. הטופס מאשר כי הבניה בוצעה בהתאם להיתר והושלמה בצורה המאפשרת מגורים. על הטופס חתום גם מהנדס הבנין המאשר כי המבנה יציב, חזק, אטום ומוכן לכניסת דיירים.

טופס 5
תעודת גמר. הטופס שמגיע לאחר קבלת טופס 4 ולכן בדר״כ לאחר איכלוס, המאשר בצורה סופית את תקינות הבניין והיותו תואם את התכנית וסך הדרישות והתנאים מהרשויות.

ערבות חוק מכר
ערבות בנקאית בגובה שווי הנכס החדש שעתיד להיבנות. ערבות חוק מכר באה לטובת הדיירים ומבטחת את רכושם הקיים בתוספת ההבטחות שניתנו ע״י החברה.

תקן 21
תוכניות פינוי-בינוי קושרות בין 3 צדדים: הדיירים, היזמים ומוסדות התכנון. תקן 21 הנאכף ע״י מועצת שמאי המקרקעין דורש להבטיח כי מתקיים איזון בין האינטרסים של כולם וכי אף צד אינו יוצא נפגע כלכלית מהעסקה. השימוש בתקן 21 אינו מחייב ולכן מבטא אמינות ויציבות.

תקן 431
תקן לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה התקף החל משנת 1980. תכניות תמ״א חלות על מבנים אשר הוצא להם היתר לפני שנה זו ומתוקף כך לא חל עליהם התקן המחייב עמידות זו.

תב״ע
תכנית בניין עיר הקיימת בכל רשות מקומית או עיר. לפי חוק, בכדי לצאת לדרך בפרויקט בנייה מכל סוג שהוא, חייבת החברה היזמית להגיש תכנית בהתאם לתב״ע העירונית ולקבל עליה אישור.